Skip to Main Content

Beijing Chapter President

Han Liu, MBA '10

Beijing Executive Committee

Xin Wang, HBA '15

Muqi Zhang, HBA '15

Ivey Staff Contact

Rachael Terejko
Alumni Relations Coordinator
519-661-4158