Skip to Main Content

Beijing Chapter President

Yanning (Ian) Yi, MBA '07

Beijing Executive Committee

Xin Wang, HBA '15

Muqi Zhang, HBA '15

Ivey Staff Contact

Rachael Thompson
Alumni Relations Coordinator
519-661-4158